De Nederlandse Mother & Child Foundation

Om de Bagerhat Mother & Child Care Organization bij de realisatie van haar doelstellingen te helpen is op 09 oktober 2013 in Nederland de Stichting Mother & Child Foundation Bangladesh opgericht. De Mother & Child Foundation is de opvolger van de voormalige Aloshikha Foundation die reeds 10 jaar ervaring heeft met ontwikkelingswerk in Bangladesh. De Aloshikha Foundation is op 09 oktober 2013 formeel opgeheven.

De Mother & Child Foundation Bangladesh richt zich op goede doelen op het gebied van gezondheid en onderwijs in Bangladesh. De Mother & Child Foundation beoogt bij het uitoefenen van haar doelstellingen geen winst te maken.

Doelstellingen 

  • Het ondersteunen van projecten en programma's van de Bagerhat Mother & Child Care Organization in Bangladesh op het gebied van gezondheidszorg. De Mother & Child Foundation richt zich vooral op het ondersteunen van de zorg voor moeder en kind.
  • Het ondersteunen van andere gezondheidszorgorganisaties op aanvraag.
  • Dit ondersteunen gebeurt door het leveren van financiële en materiële steun op aanvraag van de directie van de Bagerhat Mother & Child Care Organization of andere organisaties of individuen.
  • Het ondersteunen van organisaties of individuen op het gebied van scholing. Dit ondersteunen kan door het bouwen van schooltjes maar ook door het toegang verschaffen voor een jongere tot de Universiteit.
  • Het zoeken naar en informeren en adviseren van (potentiële) donateurs, zowel particulieren als organisaties.
  • Het stimuleren van het bewustzijn van de Nederlandse bevolking ten aanzien van de ontwikkelingsnoodzaak in Bangladesh. 

Kabita als klein kind

Sommigen hebben het geluk dat ze met de juiste steun een waardevolle ontwikkeling doormaken. Een goed voorbeeld is Kabita Baroi. Ze is geboren in een klein dorpje op het platteland in de delta van Bangladesh en was al op jonge leeftijd weeskind. Ze woonde samen met haar oma in een klein tinnen huisje in het bos. Ze had courage en greep iedere kans om verder te komen met twee handen aan. Dat is Kabita Baroi, die door de Mother & Child Foundation Bangladesh werd ondersteund om het Secondary School Certificate Examination en de Higher Secondary School Examination te behalen. Nu wordt ze ondersteund om aan de Northern University Bangladesh in Khulna rechten te studeren. Kabita woont nu met een medestudent in een hostel in Khulna en moet naast haar studie voor haar eigen huishouden zorgen. Kabita wil graag advocaat worden.

Kabita Baroi, als weeskind opgegroeid

Kabita Baroi studeert rechten

Kobita bij de Northern University Bangladesh in Khulna waar ze rechten studeert. Haar hostel is niet ver van de Universiteit vandaan waardoor ze de afstand bij goed weer gemakkelijk kan lopen. Bij regen neemt ze een riksja of een easybike. Een easybike is een elektrisch autootje waarin achter twee bankjes staan waar mensen op kunnen zitten. Zo kunnen er meerdere personen per rit worden vervoerd waardoor de kosten per passagier relatief laag blijven.
 

Onderwijs
Volgens het Bangladesh Bureau of Statistics was in 2011 60% van de inwoners van Bangaldesh van 11 jaar of ouder analfabeet. Om daaraan een halt toe te roepen wil de Nederlandse Mother & Child Foundation kleuterschooltjes bouwen en het onderwijs verbeteren. Kinderen van 4 tot 12 jaar zullen hier onderwijs genieten. Naast het scholen van kinderen wil de Nederlandse Stichting Mother & Child Foundation ook aandacht besteden aan de scholing van jonge meisjes/vrouwen. Enkelen zoals Kabita Baroi zullen de mogelijkheid krijgen om aan een universiteit te studeren en een academische graad te behalen. Daarnaast zal de Bagerhat Mother & Child Care Orginization scholing verzorgen op het gebied van de zwangerschap, bevalling en wat andere onderwerpen op het gebied van de gezondheidszorg voor vrouwen. Er worden workshops, trainingen en bijeenkomsten gehouden waarin zwangeren, traditionele vroedvrouwen en adolescenten diverse vaardigheden krijgen aangeleerd.

copyright Mother & Child Foundation | design by dare to design*