Werkzaamheden Bagerhat Mother & Child Care Organization


Shait Gumbad Mosque


Bagerhat en omgeving
Bagerhat is de hoofdstad van het district Bagerhat in de divisie Khulna. Bagerhat is ontzettend groen vol met palmen, fruitbomen en rijstvelden. De stad telt ongeveer 50.000 inwoners. Bagerhat ligt aan de samenvloeiing van de Ganges en de Bramaputra. Hier staat een aantal moskeeën, waaronder de belangrijkste in Bangladesh, de Shait Gumbad Mosque. Bagerhat kent een lange historie en werd door de Turkse generaal Ulugh Khan Jahan in de 15e eeuw gesticht. Zijn tombe is nog steeds een heilige plek, waar nog steeds duizenden pelgrims naar toe komen. De tombe ligt aan een meertje, waar je een man kunt betalen die dan voor jou een levende kip voert aan de krokodillen die er leven. Mensen komen er om zich te reinigen in deze heilige 'Ghat', ondanks de aanwezigheid van krokodillen. Overal waar een heilige plek is, liggen tientallen bedelaars.

Krokodil bij meer

Bagerhat ligt ongeveer 55 kilometer ten zuidoosten van Khulna en de afstand tot de hoofdstad Dhaka bedraagt 260 kilometer. Oorspronkelijk stond de stad bekend als Khalifatabad en bijgenaamd de mint stad van de Bengalen Sultanaat. De historische stad, genoemd als een van de 15 verloren steden van de wereld. De stad heeft meer dan 50 historische monumenten die zijn gevonden na het verwijderen van de begroeiing die de stad voor eeuwen heeft bedekt. De site is erkend als een 'UNESCO World Heritage Site' in 1983 onder de criteria als een uitstekend voorbeeld van een architectonisch ensemble dat een belangrijke fase in de menselijke geschiedenis illustreert.

Het water in deze regio kent zowel verzilting, teveel aan ijzer en arseen alsmede bacteriologische vervuiling. Het onderhoud van de watertechnologieën die in de loop der jaren zijn geïnstalleerd om het water te zuiveren, is niet eenvoudig. Helaas zijn de meeste buiten gebruikt geraakt. Dit is vooral een sociaal probleem. In principe is er niets mis met de waterzuiveringstechnologieën, maar ze worden gewoonweg door de lokale bevolking niet op de juiste wijze onderhouden: onwetendheid, gebrek aan sociale cohesie om gezamenlijk het probleem aan te pakken en onvoldoende monitoring zijn de oorzaak.

Bagerhat ligt vlakbij de bekende mangrovebossen de Sundarbans. De Sundarbans staat bekend als Nationaal Park waar de bedreigde tijger nog voorkomt.

Het werkgebied van de Bagerhat Mother & Child Care Organization
Op de landkaart is het werkgebied van de Bagerhat Mother & Child Care Organization met een cirkel gemarkeerd. Het werkgebied van de Bagerhat Mother & Child Care Organization wordt jaarlijks geteisterd door zware regenbuien en overstromingen. Het zuidelijk deel van Bagerhat is uiterst kwetsbaar voor natuurrampen zoals orkanen en overstromingen. Deze houden de bevolking behoorlijk in hun ban. Het land karakteriseert zich door laagliggende landbouwvelden. Naast het verbouwen van rijst is het cultiveren van garnalen en steurgarnalen de belangrijkste bron van inkomsten. Laagliggende landbouwvelden waar rijstteelt door verzilting niet meer mogelijk is, worden omgebouwd tot kweekvijvers voor garnalen en steurgarnalen. Bagerhat heeft een heus, door de overheid gesubsidieerd, 'Garnalen Research Centre'. Door het verzilten van het grondwater zie je een verschuiving van het verbouwen van rijst naar het cultiveren van garnalen. Overstromingen verstoren zowel de landbouw als het cultiveren van garnalen waardoor veel oogsten verloren gaan. Gedurende de overstromingen is het leven voor de bevolking extreem moeilijk. Er is nauwelijks werk en een schrijnend tekort aan de eerste levensbehoeften zoals eten. Belangrijke thema's in het zuidwestelijk kustgebied waaronder Bagerhat zijn landloosheid, massale migratie, toename van het aantal millieuvluchtelingen, teelt in overstromingsgevoelig land, beperkte toegang tot drinkbaar water, door water overdraagbare ziektes, waterverontreiniging, de gevolgen van het commercieel gebruik van pesticiden, verontreinigd grondwater door natuurlijk voorkomend arsenicum, verzilting, droogte, storm en cyclonen.


 
Werkgebied Mother & Child Foundation 

Buiten de stad Bagerhat liggen de dorpjes op terpjes om ze tegen het water te beschermen. Een enkele keer gaat het écht fout en stromen ook de dorpjes onder water en vallen er doden. De schrijnende beelden van deze gebeurtenissen staan ons nog allemaal vers op het netvlies gegrift en doen ons denken aan de watersnood in Nederland in 1953. In Nederland hebben wij dit gevaar echter weten te keren met de bouw van de deltawerken. Bangladesh staat ieder jaar opnieuw bloot aan dit gevaar.
 

Bagerhat Mother & Child Care

De Bagerhat Mother & Child Care Organization heeft voor de straatarme bevolking van Bagerhat en omgeving een gezondheidszorgprogramma ontwikkeld op het gebied van moeder en kind zorg. Dit betekent niet dat mannen buiten de boot vallen. Er zijn normale spreekuren waar mannen en vrouwen gewoon een goed opgeleide arts kunnen consulteren. Alleen om de positie van de vrouw en het kind te versterken is er daarnaast extra aandacht voor deze twee groepen kwetsbaren in de Bengaalse samenleving. Eerder hebt u over dit 12 puntenplan al kunnen lezen. Door de jaarlijkse overstromingen wordt het werk van de Bagerhat Mother & Child Care Organization echter extreem bemoeilijkt.

Voor een beetje geluk is weinig nodig


Training van traditionele vroedvrouwen

Een aspect uit het 12 puntenplan is het extra scholen van traditionele vroedvrouwen. Hiervoor worden docenten van de Bangladesh Women Health Coalition (BWHC) uit Dhaka gevraagd om les te geven. Zij hebben hierin een uitgebreide ervaring door heel Bangladesh. Een traditionele vroedvrouw (traditional birth attendance) helpt de barende vrouw vaak in de dorpen, daar waar goed opgeleide artsen, vroedvrouwen of verpleegkundigen ontbreken. Door aan deze waardevolle krachten onderwijs te geven op het gebied van de moeder en kind zorg en hygienisch en veilig bevallen, kunnen ze hun werk in de dorpen nog beter doen. Ook worden de banden met de reguliere geneeskunde aangehaald waardoor er eerder wordt doorverwezen als moeder en of kind in gevaar dreigen te komen tijdens de bevalling. De traditionele vroedvrouwen kennen vaak de lokale bevolking en vormen een belangrijke verbindende schakel tussen de lokale bevolking en de professionele hulpverleners van de Bagerhat Mother & Child Care Organization. Ze geven voorlichting aan de lokale bevolking en stimuleren ze om de spreekuren voor zwangere vrouwen te bezoeken en om in noodsituaties naar de arts of de verpleegkundige van de Bagerhat Mother & Child Care Organization te gaan.

Spreekuur voor zwangeren
Zoals reeds gezegd, worden er door de Bagerhat Mother & Child Care Organization speciale spreekuren gehouden waar zwangeren van vroeg in de zwangerschap tot aan de bevalling worden gecontroleerd of alles met de zwangere en het kind goed verloopt. Eert worden er door de verpleegkundige een aantal zaken gecontroleerd en met de uitslagen daarvan gaat de zwangere dan naar het spreekuur van de arts waar de uitslagen worden bekeken en in principe alles rondom zwangerschap en bevalling kan worden besproken. Ook kan er zo nodig een echo worden gemaakt.


Bagerhat Medical Care


Bij de opening van de Bagerhat Mother & Child Care Organization heeft de Mother & Child Foundation nieuwe apparatuur, meubilair en disposables gedoneerd om een goede start mogelijk te maken. De komende tijd zal hier verder aandacht aan worden besteed en worden gezorgd dat alle benodigde zaken aanwezig zijn. Op de foto hierboven ziet u verpleegkundige Lutfa met de nieuwe fetal doppler om bij een zwangere naar de harttonen van het ongeboren kindje te luisteren. Op de foto hier beneden maakt Doctor Didar met het nieuwe echoapparaat een echo bij een zwangere. Beide apparaten zijn essentieel in de zorg voor zwangeren. Ook de echo is gedoneerd door de Nederlandse Mother & Child Foundation.

 Echo Bagerhat Mother & Child care

copyright Mother & Child Foundation | design by dare to design*