Doelstellingen Mother & Child Foundation

Het op non-profit basis ondersteunen van projecten en programma's in Bangladesh op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Met betrekking tot de gezondheidszorg richt de Mother & Child Foundation zich vooral op het ondersteunen van de zorg voor moeder en kind.

  1. Dit ondersteunen gebeurt door het leveren van financiële en materiële steun.
  2. Het zoeken naar en informeren en adviseren van (potentiële) donateurs, zowel particulieren als organisaties.
  3. Het stimuleren van het bewustzijn van de Nederlandse bevolking ten aanzien van de ontwikkelingsnoodzaak in Bangladesh.
Doelstelllingen M&CFB

Op het gebied van gezondheidszorg verleende de Mother & Child Foundation steun aan de Bagerhat Mother & Child Care Organization door te zorgen voor bijvoorbeeld adequate apparatuur, medicijnen en medische hulpmiddelen. Ook helpt de Mother & Child Foundation bij onderwijs aan kinderen die buiten het reguliere onderwijssysteem vallen maar ook aan volwassenen die nog nooit onderwijs hebben gehad en niet hebben leren lezen en schrijven. Daarnaast biedt de Mother & Child Foundation in een enkel geval een jongere de gelegenheid om aan een Universiteit te studeren en een Universitair diploma (Bull) te behalen. Verder helpt Mother & CHild Foundation Bangladesh mee aan armoedebestrijding. 

copyright Mother & Child Foundation | design by dare to design*