Uw bijdrage: onmisbaar!

Met uw financiële bijdrage kan de Mother & Child Foundation structurele verbeteringen doorvoeren

 • U ondersteunt de bouw van scholen en het onderwijs aan kinderen.
 • U draagt er aan bij dat een enkele jong volwassene  de universiteit kan bezoeken en afstuderen.
 • U draagt bij aan de aanschaf van apparatuur, medicijnen en materialen voor de patiëntenzorg.
 • U zorgt ervoor dat patiënten die een doktersbezoek niet kunnen betalen, toch kunnen worden geholpen.
 • U helpt de gezondheidszorg in een arme regio structureel te verbeteren.
 • U draagt bij aan de aanstelling van meer en beter geschoold personeel.

Enkele voorbeelden

 • Een bedrag van € 2.500 is voldoende om een school te bouwen en twee onderwijzeressen drie jaar lang salaris te betalen.
 • Voor € 0,50 kan een hard-core poor Bengaal toch door een dokter worden gezien.
 • Voor € 250 kunnen er drie kinderbedjes worden gekocht om de meest zieke kinderen op te nemen.

Hoe kunt u de Mother & Child Foundation steunen?

 1. Door donateur te worden van onze stichting.
  Door ons donatieformulier in te vullen en via de button 'verzenden' aan ons te retourneren kunt u vaste donateur worden. U kunt natuurlijk ook zelf een briefje sturen naar: Mother & Child Foundation, Wolfskuilseweg 80, 6542 JL, Nijmegen onder vermelding van uw adresgegevens.
  Ook kunt u natuurlijk gewoon via een door u zelf ingevulde bankoverschrijving een bijdrage overmaken. Dit kunt u doen door een bedrag over te maken op bankrekeningnummer: 32.16.36.716 ten name van de Mother & Child Foundation, Rabobank Doetinchem. Een opdracht aan uw bank om per maand of per kwartaal een bijdrage over te maken is natuurlijk zeer welkom.
  Maar misschien spreekt het gebruik van onze donatiemodule iDEAL u meer aan. Hiermee kunt u op een heel comfortabele manier thuis vanuit uw eigen bankrekening doneren.
 2. Als u doneert krijgt u automatisch onze nieuwsbrief toegestuurd. Het geld dat u doneert, kunt u opgeven als gift in uw aangifte inkomstenbelasting. Het totale bedrag aan giften dat voor aftrek in aanmerking komt, is gekoppeld aan een minimumbedrag (drempel) van 1% en een maximum van 10% van uw onzuiver inkomen. Tevens moet het totale bedrag aan giften minimaal € 60 bedragen.
 3. Door het geven van een eenmalige schenking.
 4. Door het geven van een periodieke schenking.
  - Jaarlijks schenkingen over minimaal 5 jaar.
  - Geschonken bedrag zijn volledig aftrekbaar.
  - Bij de notaris een akte laten opmaken.
 5. Door een testamentaire beschikking.
  De Mother & Child Foundation benoemen als een erfgename of een bedrag toekennen in uw testament.
 6. Door een formele schenking.
  Schenking wel vastleggen bij de notaris.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

De Mother & Child Foundation en de fiscus
De Mother & Child Foundation is een stichting die het algemene nut beoogt en daarbij zonder winstoogmerk werkt. De Belastingsdienst heeft de Mother & Child Foundation formeel als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend.

Voetbal in de sloppenwijk

copyright Mother & Child Foundation | design by dare to design*