Mother & Child Foundation en de fiscus

Tot 01 januari 2006 waren er voor schenkingen en nalatenschappen vrijstellingen van toepassing. Kwam het bedrag van een schenking of een nalatenschap boven het bedrag van deze vrijstellingen uit, dan moest de Mother & Child Foundation over het gehele bedrag van de schenking of nalatenschap 8% belasting betalen. Vanaf 01 januari 2006 zijn de drempelbedragen voor schenkingen en nalatenschappen vervallen. Dit betekent dus dat de Mother & Child Foundation nooit meer schenkingsrecht of successierecht hoeft te betalen, ongeacht de hoogte van de bedragen die u ons schenkt of via uw testament nalaat.

Schenkingen van privé personen of bedrijven aan de Mother & Child Foundation
Van de fiscus heeft de Mother & Child Foundation een zogenaamde 'Artikel 24, lid 4 status' gekregen. Dat betekent dat schenkingen aan de Mother & Child Foundation zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. De Mother & Child Foundation hoeft over uw schenkingen dus geen belasting te betalen, ongeacht de hoogte van het bedrag dat u aan ons schenkt.Schenkingen zijn aftrekbaar van de belastingen in box 1: inkomsten uit werk en woning. Een schenking valt onder de zogenaamde persoonsgebonden aftrek. Indien u gedurende het gehele jaar fiscaal gezien een partner heeft, kunnen giften worden samengevoegd. Voor het fiscale voordeel gelden wel een drempel en een maximum. U dient minimaal 1 procent van het 'verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek' (met een minimum van € 60) weg te geven om voor aftrek in aanmerking te komen. Maximaal mag u 10 procent van het 'verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek' in aftrek brengen. Indien u een partner heeft, wordt bij de bepaling van de giftendrempel en het giftenmaximum het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek in aanmerking genomen.

Wanneer u enkele jaren opeenvolgend aan de Mother & Child Foundation geld wilt schenken, zijn de belastingregels nog meer in uw voordeel. Als u de schenkingen laat vastleggen in een notariële akte en u tenminste vijf jaar achtereen een bedrag schenkt, zijn de schenkingen volledig aftrekbaar. Er zijn geen minima of maxima verbonden aan deze schenkingen. De fiscus spreekt in het geval van periodieke schenkingen van 'giften in de vorm van lijfrenten'. Ook als u daarnaast aan de Mother & Child Foundation nog een eenmalige schenking doet, zijn de periodieke schenkingen voor het volle 100 procent aftrekbaar.

Nalatenschap
Over een verkrijging uit een nalatenschap hoeft de Mother & Child Foundation geen successierecht te betalen. Wanneer u overweegt om (een deel van) uw nalatenschap te vermaken aan de Mother & Child Foundation dan kunt u dat het beste regelen via uw notaris. Geld uit uw nalatenschap vermaken kan alleen door een testament op te stellen. U kunt de Mother & Child Foundation ook tot uw erfgenaam benoemen.

Schenkingen van andere stichtingen aan de Mother & Child Foundation
Schenkingen aan de Mother & Child Foundation door een andere instelling met een Artikel 24, lid 4 status, zijn vrijgesteld van schenkingsrecht.

Het geld dat de Mother & Child Foundation aan goede doelen besteedt
Alles wat de stichting Mother & Child Foundation besteedt aan de in haar statuten omschreven doelen is vrijgesteld van schenkingsrecht. Dit betekent dat alles wat de Mother & Child Foundation aan schenkingen krijgt voor het volle 100 procent kan worden besteed aan de goede doelen in Bangladesh.

Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Mother & Child Foundation en de Fiscus

copyright Mother & Child Foundation | design by dare to design*