Publicatieplicht ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ANBINaam van de stichting
Mother & Child Foundation Bangladesh.

RSIN of het fiscaal nummer
RSIN: 816118991

Contactgegevens
bestuur@motherandchildfoundation.com
06-20490736.

Samenstelling bestuur
Voorzitter: en secretaris:  mw. drs. A.M.P. Jakobs
Dhr. R.H.J. Bouman RA, penningmeester.

Beleidsplan
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de Mother & Child Foundation kunt u hier opvragen.

 

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Van deze mogelijkheid wordt nauwelijks gebruik gemaakt.

Informatieplicht bij een kopje koffie

Doelstelling
De Mother & Child Foundation Bangladesh is een Nederlandse stichting die zich ten doel heeft gesteld om ontwikkelingshulp te bieden aan Bangladesh. Bij deze ontwikkelingshulp ligt de nadruk op het op non profit basis ondersteunen van projecten en programma’s van Bangladeshi Organisaties op het gebied van gezondheidszorg (m.n. ondersteunen van moeder en kind) en onderwijs (m.n. toegang verschaffen aan kinderen tot onderwijs). 

  1. Dit ondersteunen gebeurt door het leveren van financiële en materiële steun op aanvraag van Bangladeshi Organisaties of individuen. De Mother & Child Foundation Bangladesh is op 09 oktober 2013 opgericht als opvolger van de Aloshikha Foundation die op 30 december 2002 was opgericht en op 09 oktober 2013 is ontbonden. (De liquide middelen van de Aloshikha Foundation zijn in zijn geheel overgegaan naar de nieuwe stichting.)
  2. De Mother & Child Foundation Bangladesh beoogt bij het uitoefenen van haar doelstellingen geen winst te maken.
  3. Het zoeken naar en informeren en adviseren van (potentiële) donateurs, zowel particulieren als organisaties.
  4. Het stimuleren van het bewustzijn van de Nederlandse bevolking ten aanzien van de ontwikkelingsnoodzaak in Bangladesh.

Jaarverslag en verslag uitgeoefende activiteiten (Uitgekeerde agreements en contracten).
Jaarverslagen van de Mother & Child Founation

2013 kunt u hier opvragen.                              2021 kunt u hier opvragen

2014 kunt u hier opvragen

2015 kunt u hier opvragen

2016 kunt u hier opvragen

2017 kunt u hier opvragen

2018 kunt u hier opvragen

2019 kunt u hier opvragen

2020 kunt u hier opvragen


 

Jaarrekening
Een samenvatting van de jaarrekeningen van Mother & Child Foundation

2013 kunt u hier opvragen.                               2021 kunt u hier opvragen          

2014 kunt u hier opvragen

2015 kunt u hier opvragen

2016 kunt u hier opvragen

2017 kunt u hier opvragen

2018 kunt u hier opvragen

2019 kunt u hier opvragen

2020 kunt u hier opvragen

 

Makkelijker kunnen we het niet maken

 2020 kunt u hier opvragen

copyright Mother & Child Foundation | design by dare to design*