De Ganges en de Brahmaputra vinden hun weg naar de golf van Bengalen

Sponsors

Velen dragen de Mother & Child Foundation een warm toe
De Mother & Child Foundation richt zich op goede doelen met een algemeen nut op het gebied van gezondheid en onderwijs in Bangladesh. De Mother & Child Foundation beoogt bij het uitoefenen van haar doelstellingen geen winst te maken. Mede hierdoor is een groot aantal personen bereid om de Mother & Child Foundation te helpen. Onderstaande personen dragen de Mother & Child Foundation een warm hart toe door hun naam aan de doelstellingen van de stichting te verbinden.
 

Ambassadeur
Huub Stapel, acteur

Ambassadeur Huub Stapel 

Comité van aanbeveling

 • Professor Dr. Anwarul Karim M.A. Ph.D., Campus Incharge, Northern University Bangladesh, Khulna
 • E. (Ed) Cools lic., voorzitter raad van bestuur Stichting Zorg en Wonen Velp.
 • G.A. (Gerda) Havertong, actrice, zangeres, theatermaker.
 • J.C.G.D. (Jan) Kiemel, arts, voorzitter Nederlandse Vereniging van directeuren van instellingen in de gezondheidszorg (NVZD), algemeen directeur BovenIJ ziekenhuis Amsterdam.
 • Prof. Dr. R.M. (Ruud) Lapré, emeritus hoogleraar gezondheidszorgbeleid en economie van de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, voorzitter Foundation Eye Care Himalaya.
 • Prof. Drs. J. (Joop) van Londen, voorzitter Nationaal Revalidatiefonds, voormalig voorzitter Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, voormalig President Comité Permanent des Médecins Européens, voormalig buitengewoon hoogleraar in algemene gezondheidszorg aan de medische faculteit van de Rijksuniversiteit van Utrecht.
 • Drs. J.F. (Jaap) Maljers, directeur Plexus Medical Consult.
 • Prof. Dr. P.L. (Pauline) Meurs, hoogleraar management van instellingen in de gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, raadslid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
 • Dr. E.M. (Marlies) Ott, afdelingsmanager personeels- en arbeidsvraagstukken Prismant, programmadirecteur BMG - instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Ir. A. (Alex) van Reeuwijk MBA, partner Twijnstra Gudde management consultants.
 • Drs. W.M.L.C.M. (Wim) Schellekens, arts, algemeen directeur Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg (CBO).
 • Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers, hoogleraar Volksgezondheid, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Zorg, Universitair Medisch Centrum Utrecht, vice-decaan Netherlands School of Public Health.
 • Mr. D.E. van Riel, notaris te Nijmegen, Notariskantoor De Mul Zegger.
 • Drs. R.L.J.M. (Rob) Scheerder, voorzitter College Tarieven Gezondheidszorg (CTG).
   
Spors van de M&CFB
Sponsors

Vele personen en bedrijven hebben tot op heden, ieder op hun eigen manier, concreet bijgedragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Mother & Child Foundation. Belangrijke financiële, materiele of immateriële hulp is onder anderen verkregen via:

sponsors gezocht

copyright Mother & Child Foundation | design by dare to design*