De Ganges en de Brahmaputra vinden hun weg naar de golf van Bengalen

Bevolking

Bangladesh heeft ongeveer 150 miljoen inwoners. De bevolking is vrij homogeeen: 98% is etnisch Bengali. De overige 2% bestaat uit niet-Bengali-moslims en verschillende volkeren die in de Chittagong-heuvels wonen. De meeste Bengalen zijn Moslim (83%). De Islam is dan ook de belangrijkste religie in Bangladesh. Het Hindoeïsme is met 16% de andere grote godsdienst. Ook zijn er kleine groepen boeddhisten, christenen en animisten.

De meeste Bengalen wonen in eenvoudige bamboe of tinnen golfplaten huisjes, meestal zonder elektriciteit of stromend water. Door de slechte economische omstandigheden trekken er nog steeds veel mensen van het platteland naar de steden, hetgeen heeft geleid tot de vorming van sloppenwijken waar de levensomstandigheden erbarmelijk slecht zijn. Daarnaast is er ook sprake van een groeiende middenklasse, die in kleine appartementen woont. Het gemiddelde opleidingsniveau is vrij laag: in 2011 was volgens een landelijk onderzoek van het Bangladesh Bureau of Statistics 60% van de bevolking boven de 11 jaar analfabeet. De gemiddelde levensverwachting ligt rond de 60 jaar. Opvallend is de enorme veerkracht van de bevolking. Na elke overstromingsramp pakken ze gewoon de draad weer op.

 

De bevolking trekt massaal naar de grote steden, waar de omstandigheden vaak slecht zijn.

 

Het merendeel van de stadsbewoners woont in sloppenwijken.

 

copyright Mother & Child Foundation | design by dare to design*