Bagerhat Mother & Child Care

Bangladesh is een van de armste landen ter wereld. Er wonen 150 miljoen mensen, waarvan er volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties zo'n 89,9 % onder de armoedegrens leeft. Die grens ligt op een inkomen van € 2 per dag. Wij in Nederland kunnen ons hierbij nauwelijks een voorstelling maken, maar voor Bangladesh is het de harde dagelijkse realiteit. Hoewel de overheid armoedebestrijding hoog op haar prioriteitenlijst heeft staan, slaagt zij er maar niet in om in moeilijk bereikbare gebieden structurele verbeteringen te bewerkstelligen. Chronisch gebrek aan geld en scholing en niet te vergeten corruptie hebben het systeem uitgehold.

Bagerhat Moyherr & Child care

De Bagerhat Mother & Child Care Organization is een Bengaalse non-profit organisatie die de lokale bevolking op het gebied van gezondheidszorg op diverse manieren ondersteunde. Helaas is dr. Didar in 2015 overleden. Daarna is de organisatie nog een jaar actief geweest. In de jaren 2014-2015-2016 hebben wij deze organisatie finacieel ondersteund.

Het werkgebied van de Bagerhat Mother & Child Care Organization ligt in en rondom Bagerhat, een plaats 100 km van Khulna in de delta van Bangladesh. De Bagerhat Mother & Child Care Organization is gesticht door het echtpaar Doctor Md. Akram Hossain Didar en zijn vrouw Mrs. Lutfa Didar. Beiden hebben voorheen ongeveer 10 jaar voor het Aloshikha Rajihar Social Development Center gewerkt.
 

Doctor Didar en Lutfa in de praktijkruimte 

De Nederlandse 'Mother & Child Foundation Bangladesh' ondersteunde in Bangladesh de 'Bagerhat Mother & Child Care Organization' die in Bagerhat en omgeving de prenatale, natale en postnatale zorg levert. De Bagerhat Mother & Child Care Organization was een gezondheidszorgorganisatie die vooral aandacht besteed aan de gezondheid van moeders en kinderen.  De Bagerhat Mother & Child Care Organization heeft de onderstaand plan uit gevoerd:

 1. Zwangerschapspreventie bij volwassenen door het promoten van het gebruik van de pil, het condoom en periodieke onthouding. Hiervoor zullen voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden.
 2. Zwangerschapsstimulatie programma. Vrouwen met een kinderwens die ongewild kinderloos blijven, worden begeleid met behulp van mentale en fysieke instructie, medicatie, oefeningen en via anti-stress programma's.
 3. Zwangerschapscontroles. Gedurende de zwangerschap zullen er regelmatig zwangerschapscontroles worden uitgevoerd waarbij een verpleegkundige een aantal voorbreidende handelingen doet, zoals bloeddruk meten, wegen, harttonen controle bij de baby en administratieve werkzaamheden. Hierna wordt de zwangere vrouw door de arts gezien en worden de uitslagen bekeken en de algehele situatie aangaande de zwangerschap geëvalueerd. Eventueel wordt er een echografie gemaakt.
 4. Veilig bevallen onder begeleiding van een verpleegkundige of een arts. Nog te vaak bevallen vrouwen in hun eigen dorpje onder zeer onhygienische omstandigheden en zonder deskundige hulp.
 5. In een veilige omgeving een keizersnede uitvoeren als de normale bevalling niet lukt en moeder en/of kind gevaar lopen.
 6. Post-partum controle en familieplanning. Enige tijd na de bevalling zal er met de jonge vader en moeder worden gesproken over hun wensen voor de toekomst. Zichtbaar moet worden of er een hulpvraag ligt op het gebied van al dan niet opnieuw zwanger worden.
 7. Behandeling van een verzakking (prolaps) bij de vrouw. Door het zelf leren inbrengen van een cube pessarie (speciaal pessarium) en het gebruik van cube pessaries wordt bij vrouwen met een verzakking het leven een stuk aangenamer gemaakt. Ze kunnen weer normaal in de maatschappij functioneren door het gebruik van cube pessaries. Hier gaat een stuk training en begeleiding door een verpleegkundige aan vooraf. De vrouwen leren de cube pessaries zelf in te brengen en schoon te maken en schoon te houden. Door het gebruik van cube pessaries wordt voorkomen dat er te snel, te vaak en bij te jonge vrouwen een baarmoeder operatief wordt verwijderd.
 8. Training van traditionele vroedvrouwen. Op het platteland van Bangladesh kent men het fenomeen van de ongeschoolde traditionele vroedvrouw. Deze helpen de zwangeren in de dorpen tijdens de bevalling zo goed en zo kwaad als het kan. De Bagerhat Mother & Child Care Organization wil zoveel mogelijk met deze TBA's samenwerken en ze een scholling aanbieden om de kwaliteit van hun werk te verhogen.
 9. Teenager zwangerschapspreventie programma. Er zullen op middelbare scholen voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd om adolescenten voor te lichten over het gebruik en de promotie van de pil en het condoom. Dit om zwangerschappen bij te jonge meisjes te voorkomen.
 10. Voorkomen van sexueel overdraagbare ziektes en de rol van de samenleving daarin. Het sexuele gedrag, de hygiëne van de mensen en bewustwordingscampagnes zijn hierin belangrijke onderdelen.
 11. Preventie van ondervoeding bij zwangeren, jonge moeders en kinderen. Hiervoor zullen zogenaamde 'Nutrition Camps' worden georganiseerd waar de lokale bevolking wordt voorgelicht over de vraag hoe ze met lokaal gemakkelijk verkrijgbare ingrediënten toch een gezonde voeding kunnen maken volgens de schijf van vijf. Te vaak worden er kinderen met een te laag geboortegewicht geboren. Dit komt doordat zwangere vrouwen vaak bewust de laatste maanden van de zwangerschap slecht eten om zodoende te voorkomen dat ze een te zwaar kind moeten baren.
 12. Impact van HIV/AIDS op de lokale gemeenschap. Door middel van een bewustwordingsprogramma zal dit onderwerp onder de lokale bevolking bespreekbaar worden gemaakt.

copyright Mother & Child Foundation | design by dare to design*