De Ganges en de Brahmaputra vinden hun weg naar de golf van Bengalen

Contact

Bestuur
Het merendeel van de bestuursleden van de Mother & Child Foundation kent de werkzaamheden van de Bagerhat Mother & Child Care Organization vanuit een werkbezoek. Het bestuur krijgt geen vergoeding.

Voorzitter en Secretaris: drs. A.M.P. Jakobs, Venlo
Penningmeester: R.H.J. (Ronny) Bouman RA, Nijmegen
Bestuursleden: vacature

Het bestuur laat zich adviseren door onderstaande deskundige:
Drs. Jo Vreuls, gynaecoloog Dirksland

Secretariaat:
Mother & Child Foundation Bangladesh
Prinses Beatrixstraat 40
5911 BM Venlo

Telefoon: 06 20490736
E-mail: info@motherandchildfoundation.com
Rabobank rekeningnummer: 32.16.36.716
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer: 30.185.410

 

Ondanks alle ontberingen leven ze met plezier

copyright Mother & Child Foundation | design by dare to design*